VTT testar all skyddsutrustning FBC har beställt

VTT testar all skyddsutrustning som FBC beställt och som kommit till Finland i syfte att säkerställa att utrustningen uppfyller kraven. Slutlig visshet om produkternas överensstämmelse med kraven erhålls efter VTT:s tester. I undantagsförhållanden är det möjligt att avvika från EU:s standarder i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

Vänligen skicka eventuella frågor om mätningen av produkternas prestanda till e-postadressen: suojavarustetestaus@vtt.fi.