Tomi Lounema blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen

Diplomingenjör Tomi Lounema har utnämnts till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen från och med den 11 november 2019. Lounema övergår till befattningen från uppgiften som gruppchef och handelsråd vid arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande.