Specificering till Yle-intervjun 20.4.2020

Försörjningsberedskapscentralen preciserar sitt uttalande angånde maskerna som anlände 7.4. Verkställande direktör Janne Känkänen sade i YLE Aamu-TV 20.4 att skydden som anlände 7.4 är oanvändbara. De aktuella skydden var enligt VTT:s testresultat inte lämpliga för sjukhusanvändning, alltså var de oanvändbara för det ändamål för vilket de beställts.

De aktuella skydden är dock lämpliga för t.ex. hemvårdsarbete. Det aktuella partiet andningsskydd och kirurgiska mun- och nässkydd har delats ut till hundratals verksamhetsställen omkring i Finland. Försörjningsberedskapscentralen ha mottagit några besvär angående allergiska reaktioner orsakade av skydden, varvid vi uppmanat att sluta använda de aktuella kirurgiska mun- och nässkydden på torsdag 16.4.

Maskerna var alltså oanvändbara för det ändamål för vilket de beställts, men användbara på annat håll, såsom tidigare delgivits.