Skyddsartikelleveranser till Finland inom de närmaste dagarna

Enligt dagens uppgift levereras skyddsmaterial beställda av Försörjningsberedskapscentralen i slutet av april och i början av maj. På grund av nya påbud bl.a. angående tullprocedurer i Kina är det möjligt att fraktflygen ännu måste schemaläggas på nyt. Situationen förändras ständigt.

LÄGESINFORMATION 22.4. kl. 12.00

Tordag 23.4 eller fredag 24.4. kirurgiska mun- och nässkydd en miljon st.
Onsdag 29.4 skyddshandskar 14 miljoner st. och andningsskydd 1,5 miljoner st.
Fredag 1.5 kirurgiska mun- och nässkydd 2,5 miljoner st.
Söndag 3.5 skyddshandskar 5 miljoner st.

Försörjningsberedskapscentralen skaffar en del av de skyddsartiklar som behövs i Finland på basen av Social- och hälsovårdsministeriets upphandlingsförslag. De aktörer som under normalförhållanden upphandlar skyddsutrustning fortsätter att göra så via sina upphandlingskanaler även i undantagsförhållanden. Detta innebär att det utöver Försörjningsberedskapscentralens beställningar levereras skydd till Finland via bl.a. sjukvårdsdistriktens, kommunernas och de privata hälsotjänsternas upphandlingskanaler.

I undantagsförhållanden är det tillåtet att avvika från EU:s standarder i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets instruktioner (https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-n-linjaus-henkilonsuojainten-turvallisuusvaatimuksista-koronavirustilanteen-aikana, på finska). VTT testar all den skyddsutrustning som försörjningsberedskapscentralen beställt och som anländer till Finland för att försäkra att de uppfyller existerande krav. Den slutliga bekräftelsen på skyddenas användbarhet fås efter VTT:s testförfarande.

Utrikesministeriet bistår i skötandet av tull- och andra formaliteter på ort och ställe i Kina.
I och med coronaviruspandemin har det uppstått oerhört stor efterfrågan på skydd: nästan alla länder strävar efter att upphandla så mycket material som möjligt på så kort tid som möjligt. Finland har i internationellt sett haft mycket skyddsutrustning i säkerhetslager, men pga. epidemisituationen har åtgången varit synnerligen stor. Därför har Försörjningsberedskapscentralen, på basen av Social- och hälsoårdsministeriets upphandlingsbegäran, gjort sitt yttersta för att skaffa mer material från marknaderna. Det dröjer ännu flere veckor innan den inhemska produktionen av skydd kommit igång i större skala.

Länkar (på finska):
Meddelande om Social- och hälsovårdsministeriets upphandlingsbegäran
Kort beskrivning av VTT om andningsskydden

 

Meddelandet publicerades 22.4.2020 klo 12.00 (på finska)