Sjukvårdsdistrikten får återigen mer mun- och nässkydd – partierna från i våras får kasseras

Enligt den lägesbild som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) upprätthåller har tillgången på kirurgiska mun- och nässkydd som behövs inom hälso- och sjukvården förbättrats ytterligare under juni månad. Enligt SHM:s anvisningar kommer två miljoner kirurgiska mun- och nässkydd att delas ut till sjukvårdsdistrikten inom kort. De partier av skydd av märkena NIDY och Truworths som levererades i våras (7 april) får nu kasseras.

I april fick Försörjningsberedskapscentralen kännedom om att mun- och nässkydden av märket NIDY har orsakat allergiska symptom hos en del användare. Sjukvårdsdistrikten ombads behålla skydden tills vidare. I tester av skydden har dock inga allergiframkallande mikroorganismer hittats och inte heller någon annan orsak till symptomen.

Eftersom en del användare i våras rapporterade att de fått allergiska symptom och det nu finns produkter av högre kvalitet att tillgå, rekommenderar FBC att de partier av skydd av märkena NIDY och Truworths som levererades 7 april avlägsnas ur lagren. De ska inte doneras vidare, utan kasseras på normalt sätt som avfall inom hälsovården.

Inom kort levereras två miljoner kirurgiska mun- och nässkydd till sjukvårdsdistrikten. Av dessa är 300 000 nya skydd från Kina tillverkade enligt europeiska standarder. Nu finns det särskilt behov av skydd med band och nya fås i slutet av juli. Från statens säkerhetsupplag delas därför även 1,7 miljoner kirurgiska mun- och nässkydd med band ut. Dessa är föråldrade enligt förpackningspåskrifterna, men lämpar sig enligt VTT:s tester för användning inom hälso- och sjukvården.

Mer information i tidigare meddelanden:

Staten säkerställer tillräcklig tillgång till skyddsutrustning i hela landet

Kvalitetsavvikelser har observerats i mun- och nässkydd av märket NIDY

De mikrobiologiska testerna av NIDY-skyddsutrustningen rena

Lägesbilden för skyddsutrustningen inom social- och hälsovården har ytterligare förbättrats