Uppgifter

Uppgifterna är lagstadgade

Försörjningsberedskapscentralen är grundad genom lagen om tryggande av försörjningsberedskapen. Dess viktigaste uppgifter är enligt förordningen om

Försörjningsberedskapscentralen följande:

  • Verka som sekretariat för försvarsekonomiska planeringskommissionen
  • handha säkerhetsupplagringen
  • främja och samordna myndigheternas beredskap att styra ekonomin i undantagsförhållanden
  • främja företagens beredskapsplanering
  • säkerställa att samhällets tekniska infrastruktur fungerar
  • trygga produktionen av nödvändiga produkter och tjänster i kristid
  • analysera hot mot landets försörjning, och planera motåtgärder
  • upprätthålla kontakt med motsvarande myndigheter och samfund i andra länder

Statsrådet uppställer målen med försörjningsberedskapen

De nuvarande målen har fastställts år 2013.