Finansiering

Finansiering av försörjningsberedskapen 

Kostnaderna för upprätthållandet av försörjningsberedskapen täcks centralt från Försörjningsberedskapsfonden, som står utanför statsbudgeten och förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen. Från fonden betalas utgifterna för säkerhetsupplagen, de tekniska reservarrangemangen och beredskapsplaneringen.

Varifrån kommer pengarna?

I samband med energiskatten uppbärs en försörjningsberedskapsavgift. Avgiften utgör cirka en halv procent av detaljpriset.

Försörjningsberedskapsavgift

  • bensin 0,68 c/l
  • lätt brännolja, diesel 0,35 c/l
  • tung brännolja 0,28 c/kg
  • el 0,013 c/kWh
  • stenkol 1,18 €/t *)
  • naturgas 0,084 c/nm3 *)

*) inom produktion av värme