Livsmedelsförsörjningen tryggas i alla förhållanden

Konsumenterna behöver inte vara oroliga. Den finländska livsmedelskedjan fungerar och samarbetet löper väl även i undantagstider.

Viktiga funktioner för medborgarna, så som livsmedelsförsörjningen, fungerar för närvarande i huvudsak normalt. Försörjningsberedskapscentralen följer noga med situationen inom livsmedelsförsörjningen tillsammans med olika aktörer. Det kan dock förekomma störningar i olika funktioner inom livsmedelsförsörjningen i fortsättningen. För närvarande är förmågan att reagera på störningar i omfattande samarbete med staten och aktörer inom näringslivet.

– I Finland stöder sig livsmedelsförsörjningen i hög grad på det inhemska jordbruket och livsmedelsindustrin samt på en effektiv och tillförlitlig livsmedelsdistribution och handel, säger direktör Jyrki Hakola på Försörjningsberedskapscentralen.

Den inhemska andelen av råvarorna för baslivsmedel överskrider 70 procent i Finland. Störst är den inhemska andelen inom hönsägg, mjölk, fjäderfä, griskött, nötkött och brödsäd*. Enligt en jämförelse publicerad av The Economist i december 2019 The Global Food Security Index har Finland det femte bästa matskyddet i världen.

Då efterfrågan ökar är det möjligt att ytterligare öka såväl produktionen inom jordbruket som inom livsmedelsindustrin. Mångsidigheten hos den inhemska jordbruksproduktionen, egna produktionsinsatser och en landsomfattande produktion tryggar livsmedelsproduktionen och livsmedelsmarknaderna.

Det rör sig om en kritisk bransch vad gäller samhällets funktioner

Personer som arbetar inom primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelsdistributionen och handeln hör enligt statsrådets riktlinjer 17.3.2020 till personalen inom kritiska branscher för samhällets funktioner. Fungerande livsmedelsförsörjning är kritisk produktion för vårt samhälle, som tryggas under alla förhållanden. Livsmedlets väg från produktionen till konsumentens tallrik är en process med flera steg. Det krävs olika slags maskiner, transportmedel och råvaror samt förpackningsmaterial och proffs inom flera olika branscher. Hela kedjan måste fungera för att konsumenterna ska ha tillgång till nödvändiga livsmedel även i en undantagssituation.

– Vår livsmedelsförsörjning baserar sig på fungerande marknader och kommersiella aktörer. Vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden i samhället kan man även vid behov falla tillbaka på säkerhetsfunktioner för försörjningen, såsom säkerhetsupplag, säger Hakola. Med beredskaps- och försörjningsberedskapsfunktioner kan man minska effekterna av störningen, men de kan givetvis inte helt avlägsnas. Starkt samarbete, samt stor flexibilitet och tålamod krävs av alla parter.

Företagen inom livsmedelsindustrin strävar tillsammans med handeln och primärproduktionen efter att säkerställa tillgången på produkter i olika distributionskanaler även vid störningar i enlighet med efterfrågan. Primärproduktionen, livsmedelsindustrin och handeln har med stöd av försörjningsberedskapsorganisationen utarbetat riskkartläggningar och -planer för störningssituationer samt förberett sig och övat tillsammans långt innan den rådande situationen.

I försörjningsberedskapsorganisations livsmedelssektor ingår tre pooler, som verkar i anslutning till Försäljningsberedskapscentralen. Dessa är Primärproduktionspoolen, Livsmedelsindustripoolen och Handels- och distributionspoolen. Syftet med poolerna är att tillsammans med företagen inom branschen följa upp, planera och förbereda utvecklingen av försörjningsberedskapen inom de egna branscherna samt skapa en lägesbild av försörjningsberedskapen. För närvarande fungerar dessa pooler effektiverat i samarbete med företagen inom näringslivet och utarbetar dagligen en lägesbild för myndigheterna.

Mer information
Jyrki Hakola
Direktör, Avdelningen för primärproduktion, Försörjningsberedskapscentralen
tfn 029 505 1030

* Ruokatieto 2018 och TNS Kantar 2019

 

 

Foto: Laura Kotila, Statsrådets kansli