Kvalitetsavvikelser har observerats i mun- och nässkydd av märket NIDY

På tisdagen den 7 april 2020 importerades mun-nässkydd till Finland som Försörjningsberedskapscentralen beställt med anledning av coronavirusepidemin. Enligt VTT:s tester uppfyllde skyddsutrustningen inte de krav gällande sjukhusanvändning som ställts på dem. Skydden lämpar sig dock för användning som inte kräver sådana skyddsegenskaper som behövs på sjukhus, dvs. för verksamhet där det är centralt att skydda patienter och klienter för eventuell sjukdom hos personal. Skydden kan användas till exempel i omsorgsenheter.

På social- och hälsovårdsministeriets beslut delades mun-nässkydden ut till logistikcentralerna för de fem sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus för distribution vidare till omsorgsenheter och till social- och hälsovårdstjänster som ges hemma hos klienterna.

Under kvällen den 16 april och förmiddagen den 17 april 2020 rapporterades om observationer enligt vilka mun- och nässkydden i fråga orsakade bland annat allergiska reaktioner hos användare. Dessutom rapporterade användare om avvikande lukt i anslutning till skydden. Observationerna gällde endast en del av det skyddsmaterial som delats ut, men observationer rapporterades från flera olika användningsställen.

Försörjningsberedskapscentralen underrättade företrädare för logistikcentralerna för de fem sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus och social- och hälsovårdsministeriet om observationerna på kvällen den 16 april 2020. Samtidigt bad Försörjningscentralen att de enheter till vilka partier av dessa skydd levererats omedelbart skulle informeras om observationerna, och centralen bad också att enheterna skulle sluta använda skydden.

Om egenskaperna hos ett skydd inte motsvarar kraven, kan det inte användas.

Försörjningsberedskapscentralen ber att aktörer inom social- och hälsovården anmäler motsvarande kvalitetsavvikelser hos skyddsutrustning till logistikcentralerna för sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus.

Mun- och nässkydd av märket NIDY ska inte destrueras, utan vi ber att de sparas för mikrobiologiska tester. De första NIDY-skydden har redan lämnats till VTT för fortsatta undersökningar.

Motsvarande kvalitetsavvikelser och defekta produkter har också rapporterats utomlands under coronaepidemin.