Försörjningsberedskapscentralens styrelse nästan oförändrad under säsongen 2020-2023

Statsrådet har utnämnt Försörjningsberedskapscentralens styrelse för mandatperioden 1.7.2020–30.6.2023.

Överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet fortsätter som styrelseordförande och diplomingenjör Sirpa Ojala som vice ordförande.

Styrelseordförande Ilona Lundström, Överdirektör arbets- och näringsministeriet
Vice ordförande Sirpa Ojala, diplomingenjör

Medlemmar:

Raimo Jyväsjärvi, överdirektör, försvarsministeriet
Minna-Mari Kaila, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet
Tero Kiviniemi, verkställande direktör, Destia Group Abp
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet
Ilkka Tykkyläinen, verkställande direktör, Pohjolan Voima Abp
Antti Viitanen, verkställande direktör, Novartis Finland Ab
Laura Vilkkonen, överdirektör, kommunikationsministeriet

 

Ytterligare information från Arbets- ock näringsministeriet