Försörjningsberedskapscentralen utvidgar stödet till bil- och passagerarfärjetrafiken

Försörjningsberedskapscentralen beviljar ekonomiskt stöd för att trygga de nödvändiga lastbilstransporterna mellan Åland och Sverige

Stödet tillfredsställer Ålands specialbehov och härrör sig till den mer omfattande stödhelheten ämnad att trygga sjötransporter som offentliggjordes 25.3.2020 

Försörjningsberedskapscentralen är beredd att allokera totalt 45 miljoner euro till dessa åtgärder och det nu beviljade stödet ingår i denna summa. I beviljandet av stödet uppmärksammas EU:s lagstiftning och stödmekanismer. Arbets- och näringsministeriet notifierar EU-kommissionen därom.

Mer information:

Tomi Lounema, verkställande direktör
tfn 029 505 1110
Försörjningsberedskapscentralen

Sauli Savisalo, direktör
tfn 029 505 1073
Försörjningsberedskapscentralen

Arrangemanget gäller fartyg M/S Rosella och rutt Mariehamn Kapellskär i en månads tid (31.3. 30.4.2020)

 

30.3.2020 kl. 12.00
Tillägg kl. 14.30 angående avtalets varaktighet.