Försörjningsberedskapscentralen utvidgar stödet till bil- och passagerarfärjetrafiken

Försörjningsberedskapscentralen tryggar de nödvändiga lastbilstransporterna mellan Helsingfors och Tallinn genom att bevilja ekonomiskt stöd för ett tredje fartyg mellan Finland och Estland. Stödet beviljas för en månad och härrör sig till den mer omfattande stödhelheten ämnad att trygga sjötransporter som offentliggjordes 25.3.2020.

Försörjningsberedskapscentralen är beredd att allokera totalt 45 miljoner euro till dessa åtgärder och det nu beviljade stödet ingår i denna summa. I beviljandet av stödet uppmärksammas EU:s lagstiftning och stödmekanismer. Arbets- och näringsministeriet notifierar EU-kommissionen därom.

Tilläggsinformation
Tomi Lounema, Verkställande direktör
tel 029 505 1110
Försörjningsberedskapscentralen

Sauli Savisalo, Direktör
tel. 029 505 1073
Försörjningsberedskapscentralen

Stödet gäller följande rutt och fartyg:
Helsingfors-Tallinn
Viking Line: M/S Gabriella

 

1.4.2020 kl 13.30