Försörjningsberedskapscentralen och UPM inleder samarbete för anskaffningen av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) och skogskoncernen UPM har undertecknat ett samarbetsavtal om möjligheten att skaffa en betydande mängd skyddsutrustning från Kina. Enligt avtalet söker UPM: s upphandlingsorganisation leverantörerna av skyddsutrustningen och förhandlar om leveransvillkoren. Samarbetet kan i fortsättningen också gälla andra produkter. Beslutet om leverantören och beställningen samt den egentliga upphandlingen fattas i samtliga fall av FBC. UPM arbetar i ett allmännyttigt syfte i ärendet, dvs. har ställt sina upphandlingsexperter till FBC:s förfogande och tar inte ut någon ersättning för detta.

FBC och arbets – och näringsministeriet kontaktade UPM för några veckor sedan och frågade om det var möjligt att samarbeta. UPM har skaffat provexemplar från mer än tio förvalda leverantörer, och skyddsutrustningen har testats av VTT. Alla testade produkter har varit godkända kirurgiska mun-nässkydd. Upphandlingsprocessen har följt UPM: s upphandlingspraxis. Med tanke på förhållandena på marknaden har UPM strävat efter att främja detta så snabbt som möjligt. UPM har varit verksamt i Kina i över 20 år, där bolaget har en specialpappersfabrik och en fabrik för självhäftande laminatetiketter i Changshu.

”Under den internationella koronapandemin har tillgången till skyddsutrustning för hälso – och sjukvård försvårats.” Försörjningsberedskapscentralen anser att det samarbete som har åstadkommits med finländska företag i Kina när det gäller att förbättra tillgången på skyddsutrustning är ytterst värdefullt. Tack till UPM för ett välfungerande samarbete. UPM: s sakkunnigas starka engagemang och arbetsinsats har på ett fint sätt stött främjandet av Försörjningsberedskapscentralens upphandlingar”, säger Försörjningsberedskapscentralens vice verkställande direktör Janne Känkänen.

Tilläggsuppgifter:
Janne Känkänen
Tf verkställande diektör
tfn. 029 505 1012

Intervjuanmodan riktas till:
Emmi Laaksonen
VD:s assistent
tfn. 029 505 1017

 

Foto: UPM