Försörjningsberedskapscentralen fortsätter sitt stöd till passagerarbilfärjorna

Försörjningsberedskapscentralen fortsätter att stöda passagerarbilfärjor på två rutter.

Arrangemanget gäller följande rutter och fartyg under en månad (1.5 –31.5 .2020):

– Mariehamn – Kapellskär/Viking Line: M/S Rosella
– Helsingfors – Tallinn/Viking Line: M/S Gabriella

Försörjningsberedskapscentralen har förberett sig på att använda sammanlagt 45 miljoner euro till åtgärder för att säkerställa sjötransporterna. Arrangemanget hänför sig till den helhet för säkerställandet av sjötransporterna som offentliggjordes 25.3.2020.

Vid beviljandet av stöd iakttas EU: s lagstiftning och stödmekanismer, och arbets – och näringsministeriet informerar EU-kommissionen om detta. Åtgärden visar att de nationella försörjningsberedskapsarrangemangen är smidiga och starka och är ett bra exempel på myndigheternas djupa samarbete med näringslivet.

Tilläggsuppgifter:

Sauli Savisalo, direktör
tfn. 029 505 1073