Försörjningsberedskapscentralen förstörde inte de andningsskydd som upphandlades inför pandemihotet år 2009, utan lagrade dem för eventuell senare användning

Andningsskydd för hälso- och sjukvården har inte varit tillgängliga i de kommersiella lagren i Finland på grund av den exceptionella globala efterfrågan på dessa produkter. Social- och hälsovårdsministeriet beslöt 23.3.2020 att det på grund av de undantagsförhållanden som orsakas av coronaviruspandemin är motiverat att ta i bruk det sjukvårdsmaterial och den skyddsutrustning som finns i statens säkerhetsupplag. I samma beslut konstaterades att det också är möjligt att dela ut sådan utrustning från lagren som passerat det utgångsdatum som tillverkaren meddelat, men som kontrollerats och konstaterats vara användbar.

– De andningsskydd som delats ut från säkerhetsupplaget och som diskuterats i offentligheten har föråldrade förpackningsmärkningar, vilket beror på att staten inte haft för avsikt att upprätthålla ett säkerhetsupplag av dessa produkter. Produkterna upphandlades inför pandemihotet år 2009, och de har inte återvunnits men inte heller förstörts. Däremot testade VTT funktionen av dessa andningsskydd i februari 2020, säger verkställande direktör Tomi Lounema vid Försörjningsberedskapscentralen.

VTT konstaterade att produkterna var användbara till sina skyddsegenskaper. Utifrån resultaten av de tester som gjordes på VTT:s laboratorium konstaterades att andningsskydden fortfarande uppfyller minst skyddsnivå P2. Enligt WHO:s rekommendation ska andningsskydd av skyddsnivå P2 eller P3 användas.

Lagringen och produkternas passform har stor betydelse

I samarbete med leverantörerna har det utretts att produktens lagring och passform för användaren har stor inverkan på det skydd som andningsskyddet ger. Andningsskydd är inte sterilt förpackade utan fabriksrena. Försörjningsberedskapscentralen har iakttagit tillverkarens anvisningar vid lagringen.

– Skydden har förvarats i de ursprungliga fabriksförpackningarna i en jämn rumstemperatur och skyddade för fukt och ljus. Skydden ligger i fabrikens ursprungliga förpackningar och de är förpackade i kartonger. Kartongerna har stått på lastpallar som emballerats helt i plast. Produkter med band har en längre användningstid än material som innehåller gummi, men vid behov kan gummidelen bytas ut, säger Lounema.

I fråga om kirurgiska masker tillverkas produkter också utan datumanteckningar. En kirurgisk mask skyddar användaren bl.a. för droppar, men erbjuder inte andningsskydd. Visir är i huvudsak produkter som inte föråldras.

Nya beställningar görs centraliserat

Produkterna i säkerhetsupplagen delas ut till sjukvårdsdistrikten i enlighet med social- och hälsovårdsministeriet. Lagren används i partier. Med dessa åtgärder erhålls mer tid för upphandling av fler skydd. Att skaffa mer tid för kompletterande åtgärder och att få material i användning i situationer som utvecklas snabbt är centrala principer för säkerhetsupplagring.

Försörjningsberedskapscentralen skaffar fler skydd från marknaden utifrån social- och hälsovårdsministeriets stödbegäran, eftersom inget säkerhetsupplag ensamt kan tillgodose behoven under den pågående pandemin. Nya leveranser kommer till Finland under det kommande veckoslutet, och fler ska komma varje vecka i april–maj.

– Utöver Försörjningsberedskapscentralen gör också logistikenheterna för sjukvårdsdistriktens specialupptagningsområden nya upphandlingsbeställningar. Dessutom spanar vi hela tiden efter nya upphandlingskanaler som kompletterar de existerande kanalerna. Med de produkter som fanns i säkerhetsupplag köper vi tid, så att vi kan göra nya upphandlingar, konstaterar Lounema.

Samlad information för tillverkare och beställare av skyddskläder och skydd https://www.finishfire.fi/korona (på finska)

Länk till Statsrådets principbeslut om säkerställande av tillräcklig tillgång till medicinsk utrustning i COVID19-läget av 24.3.2020 (på finska)

 

Foto: Försörjningsberedskapscentralen