Kontinuitetshantering

I det moderna samhället produceras produkterna och tjänsterna i nätverk som består av många olika aktörer. Hela nätverkets funktionsförmåga ska förbättras genom att utveckla funktionssäkerheten hos varje enskild organisation i nätverket. Upprätthållandet av funktionsförmågan påverkar samtidigt hela samhällets försörjningsberedskap.

Med kontinuitetshantering avses alla de åtgärder som en organisation vidtar i syfte att med på förhand planerade och genomförda arrangemang och ledningsmodeller hantera olika störningssituationer som hotar dess verksamhet. Organisationernas kontinuitetshanteringsmetoder garanterar för sin del att tjänster riktade till medborgare, företag och organisationer är tillgängliga vid störningar och även i undantagsförhållanden.

Kontinuitetshantering är en verksamhetsmodell med vilken organisationen

  • identifierar risker, störningar och beroenden i sin (affärs)verksamhet
  • organiserar och genomför tillvägagångssätt inför störningar
  • säkerställer funktionsförmågan hos sina kritiska partners vid störningar
  • skyddar sin (affärs) verksamhets intressen och sin förmåga till värdeproduktion.

Genom systematisk utveckling av kontinuitetshanteringen är det möjligt att minska kostnaderna för avbrott i verksamheten, ge organisationens ledning säkerhet om att ansvarspersonerna har förmåga att handla vid störningar, effektivisera verksamheten vid störningar, göra återhämtningen från situationen snabbare, öka ansvarspersonernas kunnande inom utveckling av verksamheten och förbättra organisationens anseende som en pålitlig partner.

Försörjningsberedskapscentralens portal HVO Extranet och projekt SOPIVA är redskap som hjälper organisationerna att säkra sin verksamhet.