Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap i Finland

Generellt avses med försörjningsberedskap upprätthållandet av sådana samhälleliga basfunktioner som i störningssituationer och undantagsförhållanden är nödvändiga för befolkningens livsförutsättningar, samhällets funktionsduglighet och säkerhet samt de materiella förutsättningarna för landets försvar.