FBC har valt förhandlingspartners för leverans av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har mottagit ett flertal samarbetserbjudanden för anskaffning av skyddsutrustning. I maj och juni 2020 har FBC valt ut de leverantörer som man fortsätter förhandlingar med. Utöver detta kontaktar FBC även alla de som fyllt i en förhandsinformationsblankett. Tack till alla för kontakten och för villigheten att stöda anskaffningen av skyddsutrustning.

Tills vidare tar FBC emot erbjudanden endast på basen av anbudsinfordran. FBC informerar separat om eventuella vidare upphandlingar av skyddsutrustning.

Tilläggsinformation:

Janne Känkänen, tf. verkställande direktör, tfn +358 29 505 1012
Rain Mutka, chef för införskaffningsenheten, tfn +358 50 559 1905