Anbud till anskaffningsavdelningen för skyddsutrustning

Alla anbud som gäller skyddsutrustning skalla från och med 28.4.2020 skickas till Försörjningsberedskapscentralens (FBC) anskaffningsavdelning för skyddsutrustning genom att använda förhandsuppgiftsblankett. FBC tar inte längre emot anbud per e-post. Blanketten kan hittas på hemsidan under förhandsblankett-linken eller mobilt: