Aktuell information om testningen av importerad skyddsutrustning

All skyddsutrustning som Försörjningsberedskapscentralen beställer från utlandet testas i Finland. Genom testerna säkerställs att skyddsutrustningen i fråga uppfyller de krav som ställs på den och att produkterna lämpar sig för den avsedda användningen.

På onsdagen 15.4 infördes 5 miljoner skyddshandskar till Finland. Ett kompletterande parti av samma handskar kom till Finland under veckoslutet 18–19.4. De första testerna av skyddshandskarna har slutförts. Enligt testerna lämpar sig skyddshandskarna för det avsedda ändamålet och de motsvarar social- och hälsovårdsministeriets (SHM) framställan om upphandling.

Förra veckan informerade vi om kvalitetsavvikelser i kirurgiska mun- och nässkydd av märket NIDY. Enligt VTT:s tester uppfyllde skyddsutrustningen inte de krav gällande sjukhusanvändning som ställts på dem. Skydden lämpar sig dock för användning som inte kräver sådana skyddsegenskaper som behövs på sjukhus, dvs. för verksamhet där det är centralt att skydda patienter och klienter för eventuell sjukdom hos personal. Utifrån denna information levererade SHM skydd till flera olika verksamhetsställen runt om i Finland.

På torsdagen 16.4 fick Försörjningsberedskapscentralen rapporter om kvalitetsavvikelser i de kirurgiska mun- och nässkydden. En uppmaning om att sluta använda skydd av märket NIDY utfärdades. Skydden ska sparas för fortsatta undersökningar. De första skydden som orsakat allergiska reaktioner skickades till mikrobiologiska undersökningar förra veckan. Undersökningsresultaten blir färdiga senast i början av nästa vecka. Vi informerar mer om undersökningsresultaten när de är färdiga.
https://www.se.nesa.fi/kvalitetsavvikelser-har-observerats-i-mun-och-nasskydd-av-market-nidy/

Till följd av coronavirusepidemin råder det rekordstor efterfrågan på skyddsutrustning. I praktiken försöker nästan alla länder skaffa så mycket varor som möjligt, så snabbt som möjligt. I en internationell jämförelse har Finland haft en stor mängd skyddsutrustning i säkerhetsupplag, men under epidemin är förbrukningen av utrustning exceptionellt stor. Därför har Försörjningsberedskapscentralen utifrån SHM:s framställan om upphandling försökt göra allt som står i centralens makt för att upphandla mer material på marknaden. Det dröjer ännu flera veckor innan det är möjligt att inleda omfattande inhemsk tillverkning av skydd.