Ägarstrukturen på Försörjningsberedskapsrådets agenda

Försörjningsberedskapsrådet behandlade de utländska investeringarnas betydelse för att säkerställa den nationella försörjningsberedskapen.

Utländska investeringar är ett centralt och nödvändigt element i en öppen nationalekonomi. Enligt Statsrådets beslut om försörjningsberedskapens mål (1048/2018) bör staten dock samtidigt proaktivt beakta sådana ändringar i ägarstrukturerna som äventyrar försörjningsberedskapen.

Försörjningsberedskapsrådet behandlade i sitt möte speciellt effekterna av sådana investeringar som kommer utanför EU- och EFTA-området. En gemensam lägesbild av ägarstrukturerna och av potentiella risker som är förbundna med dem har en ökande betydelse när kritisk produktion, service och infrastruktur skall säkerställas.

Under år 2020 kommer Försörjningsberedskapsrådet att fokusera sin verksamhet på de olika områden såsom de beskrivs i statsrådet beslut, såsom tex. läkemedelsförsörjningen och de logistiska nätverkens funktionsförmåga.

Försörjningsberedskapsrådet som utnämns av statsrådet har bla. som uppgift att underhålla och utveckla kontakter till de mest centrala samarbetsparterna, följa med försörjningsberedskapens läge och göra förslag om åtgärder.

 

Tillägssuppgifter:

Försörjningsberedskapsrådets ordförande Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428

Försörjningsberedskapsrådets generalsekreterare Tomi Lounema, p. 040 769 4327