Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Webbtidning

Mer aktuell

07.08.2020 |

Tilläggsanskaffningar av skyddsutrustning förbättrar försörjningsberedskapen inom social- och hälsovården

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) börjar på begäran av social – och hälsovårdsministeriet (SHM) bereda ytterligare anskaffning av skyddsutrustning som är avsedd för personalen inom social – och hälsovården. Syftet med tilläggsanskaffningen...
08.07.2020 |

Sjukvårdsdistrikten får återigen mer mun- och nässkydd – partierna från i våras får kasseras

Enligt den lägesbild som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) upprätthåller har tillgången på kirurgiska mun- och nässkydd...
30.06.2020 |

FBC har valt förhandlingspartners för leverans av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har mottagit ett flertal samarbetserbjudanden för anskaffning av skyddsutrustning. I maj och...
30.06.2020 |

Försörjningsberedskapscentralens styrelse nästan oförändrad under säsongen 2020-2023

Statsrådet har utnämnt Försörjningsberedskapscentralens styrelse för mandatperioden 1.7.2020–30.6.2023. Överdirektör Ilona Lundström från arbets- och...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag