Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Mer aktuell

29.05.2020 |

Försörjningsberedskapsrådet analyserade konsekvenserna av pandemikrisen

Vid sitt möte 28.5.2020 beslöt Försörjningsberedskapsrådet att inleda en granskning av konsekvenserna av pandemikrisen ur försörjningsberedskapssynvinkel. Utifrån granskningen har Försörjningsberedskapsrådet för avsikt att lägga fram förslag till utvecklande av...
13.05.2020 |

Försörjningsberedskapscentralen och UPM inleder samarbete för anskaffningen av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) och skogskoncernen UPM har undertecknat ett samarbetsavtal om möjligheten att skaffa en...
13.05.2020 |

De mikrobiologiska testerna av NIDY-skyddsutrustningen rena

Försörjningsberedskapscentralen fick 16.4 kännedom om att mun-nässkydd av NIDY-märke har orsakat allergiska symtom hos...
11.05.2020 |

Synpunkter på utveckling av försörjningsberedskapssamarbetet mellan Finland, Sverige och Norge

De ekonomiska beroendeförhållandena mellan Finland, Sverige och Norge är betydande. De tre nordiska länderna...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag