Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Mer aktuell

18.12.2019 |

Ägarstrukturen på Försörjningsberedskapsrådets agenda

Försörjningsberedskapsrådet behandlade de utländska investeringarnas betydelse för att säkerställa den nationella försörjningsberedskapen. Utländska investeringar är ett centralt och nödvändigt element i en öppen nationalekonomi. Enligt Statsrådets beslut om försörjningsberedskapens...
08.11.2019 | Uncategorized

Ledning och kommunikation i nyckelrollerna i övningen JÄÄTYVÄ 2019 i västra Finland

I Seinäjoki-regionen 6–7.11.2019 övade olika aktörer samarbete vid en omfattande och allvarlig störning i...
05.11.2019 | Uncategorized

REGIONAL JÄÄTYVÄ 2019 -övning

REGIONAL JÄÄTYVÄ 2019 -övning Samarbetet mellan myndigheterna och näringslivet vid störningar i eldistributionen testas...
30.10.2019 | Uncategorized

Tomi Lounema blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen

Diplomingenjör Tomi Lounema har utnämnts till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen från och med den...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag