Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Mer aktuell

08.04.2019 | Uncategorized

Mål för försörjningsberedskapen: Större fokus på energitillförsel, digitala system, logistik och cybersäkerhet

Regeringens beslut om målen för försörjningsberedskapen 5.12.2018 Försörjningsberedskap innebär att de basfunktioner som är nödvändiga för samhället kan tryggas vid eventuella allvarliga undantagsförhållanden. Till den väsentliga infrastrukturen hör bland...
20.03.2019 |

Försörjningsberedskapsrådets ställningstagande

De största utmaningarna för försörjningsberedskapen under den kommande valperioden Försörjningsberedskapsrådet har behandlat de centrala...
27.09.2017 | Uncategorized

Dagligvaruförsörjningens guide kan nu även fås på svenska

FBC har gett ut en svenskspråkig beredskapsguide gällande dagligvaruförsörjning. Originalet gavs ut på finska...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag