Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Webbtidning

Mer aktuell

19.11.2020 |

Försörjningsberedskapsrådets analys av coronakrisen: samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn bör utvecklas, målen för försörjningsberedskapen bör uppdateras och Försörjningsberedskapscentralens roll bör göras klarare

Försörjningsberedskapsrådet (FBR), som består av samhälleliga aktörer och företrädare för näringslivet, ser att det finns flera områden inom försörjningsberedskapsarbetet som fordrar utveckling. Enligt rådet ligger styrkan hos det finska...
31.08.2020 |

Lägesbilden god för skyddsutrustning inom social- och hälsovården

Tillgången till skyddsutrustning har förbättrats ytterligare under sommaren. Finland förbereder sig på andra vågen...
14.08.2020 |

Janne Känkänen utsedd till verkställande direktör: Försörjningsberedskapscentralen har alla förutsättningar för förstklassig verksamhet

Statsrådet har utsett politices kandidat Janne Känkänen till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen (FBC) från...
07.08.2020 |

Tilläggsanskaffningar av skyddsutrustning förbättrar försörjningsberedskapen inom social- och hälsovården

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) börjar på begäran av social – och hälsovårdsministeriet (SHM) bereda ytterligare anskaffning...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag