Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Mer aktuell

30.06.2020 |

FBC har valt förhandlingspartners för leverans av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har mottagit ett flertal samarbetserbjudanden för anskaffning av skyddsutrustning. I maj och juni 2020 har FBC valt ut de leverantörer som man fortsätter förhandlingar med. Utöver detta...
30.06.2020 |

Försörjningsberedskapscentralens styrelse nästan oförändrad under säsongen 2020-2023

Statsrådet har utnämnt Försörjningsberedskapscentralens styrelse för mandatperioden 1.7.2020–30.6.2023. Överdirektör Ilona Lundström från arbets- och...
29.05.2020 |

Försörjningsberedskapsrådet analyserade konsekvenserna av pandemikrisen

Vid sitt möte 28.5.2020 beslöt Försörjningsberedskapsrådet att inleda en granskning av konsekvenserna av pandemikrisen...
13.05.2020 |

Försörjningsberedskapscentralen och UPM inleder samarbete för anskaffningen av skyddsutrustning

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) och skogskoncernen UPM har undertecknat ett samarbetsavtal om möjligheten att skaffa en...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag