Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Mer aktuell

30.03.2020 |

Försörjningsberedskapscentralen utvidgar stödet till bil- och passagerarfärjetrafiken

Försörjningsberedskapscentralen beviljar ekonomiskt stöd för att trygga de nödvändiga lastbilstransporterna mellan Åland och Sverige Stödet tillfredsställer Ålands specialbehov och härrör sig till den mer omfattande stödhelheten ämnad att trygga...
25.03.2020 |

Försörjningsberedskapscentralen vidtar åtgärder för att säkerställa sjötransporterna av lastbilsfrakt

Försörjningsberedskapscentralen vidtar snabba ekonomiska stödåtgärder särskilt i syfte att säkerställa för försörjningsberedskapen viktiga varuflöden...
20.03.2020 |

Livsmedelsförsörjningen tryggas i alla förhållanden

Konsumenterna behöver inte vara oroliga. Den finländska livsmedelskedjan fungerar och samarbetet löper väl även...
18.03.2020 |

Försörjningsberedskapscentralens syn på coronavirusets inverkan på logistiken och försörjningsberedskapen

Med tanke på försörjningsberedskapen är det viktigt att säkerställa sjötransporterna, hamnarnas verksamhet, lotsningen och...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag