Försörjningsberedskap tryggar samhällets funktionsförmåga under störningssituationer

Webbtidning

Mer aktuell

28.01.2021 |

Försörjningsberedskapskritiska uppgifter säkerställs också i det fall att resandet begränsas

Resor över Finlands gränser begränsas på basen av ett statsrådsbeslut från och med 27.1.2021 i 30 dagars tid. Målet är att begränsa spridningen av coronaviruset. Arbetsrelaterade resor påverkas mest....
31.08.2020 |

Lägesbilden god för skyddsutrustning inom social- och hälsovården

Tillgången till skyddsutrustning har förbättrats ytterligare under sommaren. Finland förbereder sig på andra vågen...
14.08.2020 |

Janne Känkänen utsedd till verkställande direktör: Försörjningsberedskapscentralen har alla förutsättningar för förstklassig verksamhet

Statsrådet har utsett politices kandidat Janne Känkänen till verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen (FBC) från...

Försörjningsberedskap i Finland

Försörjningsberedskap är  samarbete för att upprätthålla samhällets ekonomiska basfunktioner

Med försörjningsberedskap avses förmågan att upprätthålla ekonomiska basfunktioner i samhället som är nödvändiga för att trygga befolkningens levnadsmöjligheter, samhällets funktion och säkerhet och de materiella förutsättningarna för landets försvar vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapen bygger på de normala ekonomiska strukturerna

Försörjningsberedskapen bygger på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden har emellertid inte alltid kapacitet att upprätthålla samhällets ekonomiska och tekniska basfunktioner vid störningar och undantagsförhållanden av olika slag. Därför vidtas försörjningsberedskapsåtgärder av olika slag i syfte att göra det möjligt för samhället att upprätthålla de viktiga funktionerna så nära normalläget som möjligt även under undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsscenarier 2030

Försörjningsberedskapsorganisationens samarbetsprojekts slutrapport, ”Försörjningsberedskapsscenarier 2030”, har publicerats.

Läs slutrapport

Läs sammandrag